Twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego plugina obsługującego animacje w technologii Flash. Prosimy o zainstalowanie go ze strony Adobe.com

Aktualności


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.12.09 Zima w mieście

 

AKCJA „ZIMA W MIEŚCIE 2019”

Informujemy, że akcja „ZIMA W MIEŚCIE 2019”

dla uczniów Szkół Podstawowych nr 1, nr 4, nr 6

będzie zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 6

 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie ul. Lipowa 31.

Rodziców, którzy są zainteresowani udziałem dziecka  w zajęciach w trakcie ferii zimowych w terminie: 28.01-10.02. 2019r prosimy o wypełnienie deklaracji pobranej z sekretariatu lub ze strony internetowej  Szkół Podstawowych nr 1, nr 4, nr 6.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko.

 w nieprzekraczalnym terminie do 19.12.2018r.

Deklaracja uczestnictwa


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

 

Szanowni Państwo

     Zgodnie z informacją MEN przekazujemy do Państwa wiadomości materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych           i ponadgimnazjalnych.

     

W załącznikach znajdą Państwo:

 - List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców;

 - Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020;

 - ulotkę opracowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. Zawarte w ulotce informacje odpowiedzą na wiele pytań i wątpliwości związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.11.28 Zebrania rodziców
 
Zapraszamy na zebrania rodziców, któore odbędą się 3.12.2018r. i 4.12.2018r..
Szczegółowy harmonogram spotkań znajdą Państwo tutaj

Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka W dniu 29.11.2018 o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców .

Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli klas.Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.11.08 Ważne

Szanowni Państwo, przedstawiamy poniżej treść pisma, jakie przesłał do skoły Powiatowy Inspektor Sanitarny. Prosimy o zapoznanie się z tą wiadomością.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY  W  PRUSZKOWIE

    POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRUSZKOWIEd 

                     05-800 Pruszków ul. Armii Krajowej 2/4,  NIP: 534-19-40-445, REGON 012945984 

         tel. 22 758 75 26,  fax: 22 7588425;     e-mail: pruszkow@psse.waw.pl     www.pruszkow.psse.waw.pl

 

L.dz. NE.405.52.2018.344                                                           Pruszków, dnia 08.11.2018 roku

 

 

                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

                                                                               im. Piłsudskiego w Pruszkowie

                                                                                  ul. Topolowa 10

                                                                                   05-800 Pruszków

  

     W związku z wystąpieniem ogniska odry na terenie powiatu pruszkowskiego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w uzupełnieniu do pisma z dnia 06.11.2018 r. informuje o możliwości  zaszczepienia wszystkich osób z kontaktu z osobami chorymi i podejrzanymi o odrę, nawet w przypadku gdy upłynęło 72 godz.  

W chwili obecnej w tym celu zostały uruchomione następujące punkty szczepień:

 1. Piastów – „Piastów” ul. Reja 1,
 2. Raszyn – Centrum Medyczne Raszyn, ul. Pruszkowska 52,
 3. Nadarzyn – Przychodnia ZOZ Nadarzyn ul. Sitarskich 3,
 4. Brwinów – Przychodnia „Alfa”
 5. Michałowice – Res-Med., ul. Ludowa 7,
 6. Pruszków – Zdrowie, ul. Drzymały 19/21.

 

      Uaktualniane adresy punktów znajdują się na stronie internetowej PSSE w Pruszkowie www.pruszkow.psse.waw.pl

 

     W związku z powyższym, PPIS w Pruszkowie zobowiązuje o przekazanie powyższej informacji pracownikom oraz rodzicom dzieci uczęszczających do placówki.

 

z. up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie

kierownik Oddziału Nadzoru

 

                                                                                                                                     Beata Zenoberg

 

 

 


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.10.29 2 listopada


Przypominamy, że dzień

2 listopada 2018r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W tym dniu pełniony jest jedynie dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej.


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

 

Zapraszamy do udziału w konkursie logopedyczno-plastycznym

"Co Pani Jesień dla mnie niesie”.

Regulamin konkursu znajduje się Tutaj


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.10.12 Ubezpieczenie

 

Drodzy Rodzice
w sprawach związanych z ubezpieczeniem NW Waszych dzieci
w T.U. COMPENSA,
wszelkiej pomocy, dodatkowych informacji udziela 
Pani Bożena Stępniak
e-mail: stepu@wp.pl
tel 60 44 24 254

Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.10.02 Konkurs

 KONKURS

 Gra planszowa, obrazkowe domino lub puzzle

o tematyce niepodległościowej

„ZAGRAJ W NIEPODLEGŁOŚĆ”

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

Cel konkursu

Celem konkursu jest upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

§ 2

Organizator

Organizatorem konkursu na opracowanie gry planszowej, obrazkowego domina lub puzzli o tematyce niepodległościowej pt: „Zagraj w niepodległość” jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie.

§ 3 Uczestnicy

 Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie.

§4 Organizacja konkursu

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z klas 0-VIII szkoły podstawowej.

3. Prace mogą być przygotowane przez indywidualne osoby lub przez zespół uczniowski.

4. Zadaniem uczestników jest opracowanie zasad gry planszowej o tematyce niepodległościowej, obrazkowego domina lub puzzli oraz zaprojektowanie i wykonanie planszy i elementów potrzebnych do gry.

5. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace konkursowe w formie gier planszowych, obrazkowego domina lub puzzli, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.

 6. Wszystkie zgłoszone prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

7. Termin składania prac: do 5 listopada 2018 r.

 §5

Wymogi dotyczące prac konkursowych

1. Gra planszowa powinna być wykonana na dowolnym materiale w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.

2. Gra powinna zawierać pojęcia, fakty, osoby związane z niepodległością (patriotyzm, Ojczyzna, wolność, duma, pamięć, naród, godło, flaga, J. Piłsudski, niepodległość, Polska .itp.) oraz dać możliwość przede wszystkim uzupełnienia lub poznania wiadomości historycznych dotyczących osób, faktów, miejsc i wydarzeń związanych z niepodległością.

3. Format i sposób podziału elementów puzzli jest dowolny. Materiał,  z którego zostaną wykonane powinien dawać możliwość wielokrotnego układania i rozkładania puzzli.  

4. Każdy Uczestnik lub zespół może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę konkursową.

5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć: a) zasady gry (instrukcja) przygotowane na oddzielnej kartce wielkości formatu A4 b) kostka do gry i/lub pionki w przypadku gier wymagających tych elementów.

8. Puzzle lub domino obrazkowe powinny być zapakowane w oddzielną kopertę/pudełko. Praca konkursowa musi posiadać wzór obrazka (zdjęcie, wydruk), który powstanie po ułożeniu puzzli, domina.

§6

Zgłoszenie udziału

1. Prawidłowo przygotowane prace konkursowe składają się z:

a)     gry właściwej i potrzebnych do gry elementów/lub puzzli , domina obrazkowego

b)     instrukcji gry planszowej,

c)     wzoru obrazka (zdjęcie, wydruk) ułożonych puzzli, domina obrazkowego

2. Prace należy złożyć do wychowawcy klasy.

§8

Procedura wyboru zwycięzców

 1. Gry planszowe będą oceniane pod względem: · merytorycznym · estetycznym · atrakcyjności dla gracza (stopień skomplikowania, przejrzystość reguł)
 2. Puzzle i domino obrazkowe będą oceniane pod względem: estetycznym, atrakcyjności dla gracza
 3. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wyłoni spośród złożonych prac najciekawsze.
 4. Autorki i autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody

 

§9

Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11 listopada 2018 r.

Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

2018.09.20 Egzamin po klasie 8


Drodzy rodzice

     W tym roku szkolnym ósmoklasiści po raz pierwszy zdawać będą egzamin. Poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące tego egzaminu. Jednocześnie informujemy, że wszystkie wiadomości dotyczące jego przebiegu mogą Państwo znaleźć również na stronie

                                         www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

     Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.


Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka

Strona 1 z 2  > >>

 

                      

Wymieniamy linki z:
Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka Szkoła Podstawowa, Nr.1, im.Piłsudskiego, w Pruszkowie, Pruszków, szkoła, podstawówka, 1, jedynka